ช่วงเวลาให้บริการ      

ระดับ ปวช.   29 สิงหาคม 2565 - 09 กันยายน 2565   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   10 ตุลาคม 2565 - 21 ตุลาคม 2565    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   25 ตุลาคม 2565 - 07 พฤศจิกายน 2565    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

onanong.s@op.kmutnb.ac.th

© 2023 - กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.