ช่วงเวลาให้บริการ      

ระดับ ปวช.   02 กันยายน 2562 - 20 กันยายน 2562   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   09 กันยายน 2562 - 20 กันยายน 2562    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   28 ตุลาคม 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

regis@kmutnb.ac.th

© 2019 - กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.